Darbo užmokestis

        

Tekstas: 

VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRO

2017 m.

DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

Pareigybės pavadinimas

 

Tarnybinis atlygis

Eur

Direktorius

970,92

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

904,36

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

568,00

Specialistas metodininkas

656,75

Sekretorė

400,64

Informacinių technologijų specialistas

482,85

Metodininkas – projektų vadovas

462,00

Vairuotojas

400,00

Valytoja

400,00

Budintis rūbininkas

400,00

Versija Pdf formatu